1963

Høvelbenk ble kjøpt for konfirmasjonspengene.

Med utdannelse som maskiningeniør (NTH 1973) jobbet jeg i mekanisk industri og oljerelaterte virksomheter. Arbeidsfeltene var innen systemutvikling, CAD, intranett, kvalitetssikring og ledelse. På privaten laget jeg min egen numerisk-styrte tredreiebenk, drevet av overbevisning om at verden hadde bruk for dreide treprodukter (les boller).

2001

Enkeltpersonforetaket Østreims Treprodukter

Enkeltpersonforetaket Østreims Treprodukter ble registeret i Brønnøysund-registeret. Domenenavn den gang skulle være på engelsk, og valget ble  woodshop.no. Som et resultat at vi hadde fått vår tredje Golden Retriever (Buster) i hus, ble BUSTERBUA lansert som produkt med slagordet «BUSTERBUA på plass».  BUA fungerte som fast plass/bur til hunden inne, og samtidig et møbel. Produksjonen foregikk i kjelleren i huset hvor vi bodde i Kristiansand. Produktet, som ble laget i mange størrelser og varianter, ble en suksess.

2002

Familien kjøpte hus i Høvåg/Lillesand

Familien kjøpte hus i Høvåg/Lillesand, hvor det også var uthus som ble til verksted. Forholdene lå nå til rette for en mer strømlinjeformet produksjon og håndtering/logistikk ble mye enklere. BUSTERBUA ble med på flyttelasset til Høvåg.

2004

Fritthengende kjøkkenhette

I forbindelse med renovering av hus fikk jeg ideen om fritthengende kjøkkenhette med dreid trerør, rustfritt stål og glass. Strai Kjøkken i Kristiansand, som stod for design, ble kontaktet, og prosjektet fikk støtte fra Innovasjon Norge. To prototyper ble laget, men etter nærmere ettertanke vurderte Strai Kjøkken det slik at markedet for kjøkkenventilatorer etterspurte denne type produkter i rustfritt stål, ikke tre.

2009

Adirondack-stoler

På St.Hans-aften i Søgne hos venner ble jeg fortalt at Adirondack-stoler var svært populære og etterspurte. Etter å ha funnet ut hva dette var for en stol, og at disse ble laget svært mange steder i verden i ulike varianter tente jeg på ideen. Med tanke på minimalt vedlikehold, holdbarhet og kvalitet ble materialvalgene norsk eik og syrefaste skruer. Stolene skulle jo tåle å stå ute ved sjø og fjell. Maskiner og materialer ble anskaffet, maler laget, og året etter var prototypen ferdig og produktet klar til lansering.

2012

Kunst- og håndverksmarkedet i Lillesand

Kunst- og håndverksmarkedet i Lillesand ble et utstillingsvindu i flere år fremover. Der vanket sommerturistene, og jeg følte jeg var mitt i markedets smørøye: Lillesand & Høvåg!!

2013

Bord i eik laget for kunde.

 

2014

Østreims Treprodukter er i Lillesandsposten.

Les saken her

 

2015

24 fots «Jørgensen i Kroken»

24 fots «Jørgensen i Kroken» omgjort til åpen sjekte med ny innredning.

2016

Familien flyttet til Grimstad, og nytt verksted ble innredet i låve

 

2018

Østreims Treprodukter valgte Freshweb som leverandør/design av web-tjenester (hjemmeside)

Domenenavnet ble fra nå av hagestol.no.

2019

Østreims Treprodukter er i Grimstad Adressetidene

Les saken her

2020

Østreims Treprodukter kjøper eik direkte fra lokal skogeier

Østreims Treprodukter kjøper eik direkte fra lokal skogeier for å sikre god kvalitet/størrelse på eiketømmer.

 

2021

Eik av beste kvalitet fra eikereservatet i Landvik

Høsten 2021 ble det gjennomført tynningshogst i edelløvskogreservatet i Skiftenes,  Grimstad Kommune. Dette er opp til 200 år gammel grov eik av beste kvalitet. Østreims Treprodukter var heldig og fikk kjøpt et lass med tømmer, som er blitt skåret på Gryting Trelast i Gjerstad. Blir resultatet etter tørking som forventet er materialer for flere års produksjon av Høvågstolen sikret.

 Les saken her