Historien om Østreims Treprodukter

Historien om Østreims Treprodukter startet i 1963, da jeg kjøpte høvelbenk for penger jeg fikk til konfirmasjonen. Selv om utdannelse og arbeid ble teknisk, har interessen for tre og trebearbeiding alltid vært der. Skulle denne interessen og hobbyen også bli en næring måtte jeg ha produkter. Av forståelige grunner måtte jeg vente til pensjonsalderen nærmet seg med å finne en glidende overgang til en næring/hobby som også gav frihet. Det første kommersielle produktet ble BUSTERBUA. Ca. 8 år senere kom Høvågstolen, basert på en over 100 år gammel design og tradisjon fra Adirondack i Nord Amerika. Materialvalget ble norsk kortreist eik, som det er rikelig tilgang til på Agder. Høvågstolen ble en suksess, og BUSTERBUA ble faset ut til fordel for denne. Høvågstolen består av ca. 30 deler av eik, skrudd sammen med over 100 syrefaste skruer. Jeg har kontroll på hele prosessen og logistikken, fra tømmer på sagbruk, til tørking, sortering, bearbeiding til ferdig produkt og levering til kunde. Salget skjer gjennom egen hjemmeside (hagestol.no), facebook, Finn og ikke minst via fornøyde kunder.

1963

Høvelbenk ble kjøpt for konfirmasjonspengene.

2000

Med utdannelse som maskiningeniør (NTH 1973) jobbet jeg i mekanisk industri og oljerelaterte virksomheter. Arbeidsfeltene var innen systemutvikling, CAD, intranett, kvalitetssikring og ledelse. På privaten laget jeg min egen numerisk-styrte tredreiebenk, drevet av overbevisning om at verden hadde bruk for dreide treprodukter (les boller).

2001

Enkeltpersonforetaket Østreims Treprodukter ble registeret i Brønnøysund-registeret. Domenenavn den gang skulle være på engelsk, og valget ble  woodshop.no. Som et resultat at vi hadde fått vår tredje Golden Retriever (Buster) i hus, ble BUSTERBUA lansert som produkt med slagordet «BUSTERBUA på plass».  BUA fungerte som fast plass/bur til hunden inne, og samtidig et møbel. Produksjonen foregikk i kjelleren i huset hvor vi bodde i Kristiansand. Produktet, som ble laget i mange størrelser og varianter, ble en suksess.

2002

Familien kjøpte hus i Høvåg/Lillesand, hvor det også var uthus som ble til verksted. Forholdene lå nå til rette for en mer strømlinjeformet produksjon og håndtering/logistikk ble mye enklere. BUSTERBUA ble med på flyttelasset til Høvåg.

2004

I forbindelse med renovering av hus fikk jeg ideen om fritthengende kjøkkenhette med dreid trerør, rustfritt stål og glass. Strai Kjøkken i Kristiansand, som stod for design, ble kontaktet, og prosjektet fikk støtte fra Innovasjon Norge. To prototyper ble laget, men etter nærmere ettertanke vurderte Strai Kjøkken det slik at markedet for kjøkkenventilatorer etterspurte denne type produkter i rustfritt stål, ikke tre.

2009

På St.Hans-aften i Søgne hos venner ble jeg fortalt at Adirondack-stoler var svært populære og etterspurte. Etter å ha funnet ut hva dette var for en stol, og at disse ble laget svært mange steder i verden i ulike varianter tente jeg på ideen. Med tanke på minimalt vedlikehold, holdbarhet og kvalitet ble materialvalgene norsk eik og syrefaste skruer. Stolene skulle jo tåle å stå ute ved sjø og fjell. Maskiner og materialer ble anskaffet, maler laget, og året etter var prototypen ferdig og produktet klar til lansering.

2012

Kunst- og håndverksmarkedet i Lillesand ble et utstillingsvindu i flere år fremover. Der vanket sommerturistene, og jeg følte jeg var mitt i markedets smørøye: Lillesand & Høvåg!!

2013

Bord i eik laget for kunde.

D

2013

Østreims Treprodukter er i Lillesandsposten.

Les saken her

2015

24 fots «Jørgensen i Kroken» omgjort til åpen sjekte med ny innredning.

2016

Familien flyttet til Grimstad, og nytt verksted ble innredet i låve

D

2018

Østreims Treprodukter valgte Freshweb som leverandør/design av web-tjenester (hjemmeside). Domenenavnet ble fra nå av hagestol.no.

2019

Østreims Treprodukter er i Grimstad Adressetidene

Les saken her

2020

Østreims Treprodukter kjøper eik direkte fra lokal skogeier for å sikre god kvalitet/størrelse på eiketømmer.

.